Önkormányzati hirdetmények

Nyári munka diákoknak!

A 2013-2016-os években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított “Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva 2017. évben ismét meghirdetésre kerül a program. A program célcsoportja 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok. A munkához regisztráció... bővebben

Felhívás!

Tisztelt Lakosság!   Elkezdődött a zalaszántói temető kapujától a ravatalozóig két 80 cm széles nyomsáv betonozása és burkolása. A kiépítésre kerülő útszakasz gépjármű forgalom számára 2017. augusztus 10.-e körül vehető igénybe. A munkálatok és a közlekedési... bővebben

Nyári diákmunka Zalaszántón!

A 2013-2016-os években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított “Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva 2017. évben ismét meghirdetésre kerül a program. A program célcsoportja 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok. A munkához... bővebben

Felhívás!! Égetés a patak partján!

FELHÍVÁS!!!   Zalaszántó Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2017. június 06.-tól június 30.-ig terjedő időszakban, 06.00-14.00 óra között a 0171/4 és 0171/5... bővebben

Hulladék lerakása hulladékudvarba!!!

Z a l a s z á n t ó i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l J e g y z ő j é t ő l 8353 Zalaszántó, Fő u. 50. Tel/Fax: 83/370-001 Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy a hulladék lomtalanítási célú lerakására lehetőség van a településhez legközelebb... bővebben