Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program- Óvodai tornaszoba kialakítása

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogatóink!

Szeretettel köszöntöm Önöket honlapunkon Zalaszántó község lakossága és önkormányzata nevében. Tovább…

Elérhetőségek

Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal
8353 Zalaszántó, Fő u. 50.
Telefonszám: 83 /370-001
(Mellékek: 11 igazgatás, 12 műszaki ügy, 13 pénzügy, 15 adóügy, 16 szociális és hagyatéki ügyek, 17 polgármester, 18 jegyző – anyakönyvvezető)
E-mail címek:
igazgatas@zalaszantopm.t-online.hu
vagy jegyzo@zalaszantopm.t-online.hu

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zalaszántó

 

8353 Zalaszántó, Fő u. 3.

Telefon: 83/370-124, 06-30/955-7854

E-mail cím: zalaszanto@csaladsegito8353.t-online.hu


 

Szociális alapszolgáltatások

Családsegítés keretében
(Balatongyörök, Gyenesdiás, Karmacs, Rezi, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, Zalaszántó)
Az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátását biztosító személyes gondoskodást nyújtó ellátás.

A társult települési önkormányzatok közigazgatási területén az 1993. évi III. tv. 64-65. §-aiban meghatározottak alapján a családsegítés az alábbi feladatok megvalósítására terjed ki:
– a családi szociális feszültségek okainak feltárása,
a megoldásokra javaslat készítése és segítésnyújtás
– életvezetési /pl. nevelési, pszichológiai, egészségügyi/ tanácsadás
vagy ennek megszervezése
– az egyének, a családok kapcsolatkészségének javítása
– krízishelyzetben segítő beavatkozás
– speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének,
működtetésének segítése
– természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése
– hivatalos ügyek intézésének segítése
– együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal.

A Gyermekjóléti szolgáltatás keretében:
A gyermekjóléti szolgáltatás szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat
lát el.

A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 1997. évi XXXI. tv. 39-40. §-ai alapján:
– a gyermeki jogokról, támogatási formákról való tájékoztatás,
a támogatáshoz történő hozzájutás elősegítése
– a családtervezési, nevelési, egészségügyi és káros szenvedélyek megelőzését
célzó tanácsadás
– szociálisan rászorult várandós anyák támogatása, segítése
– veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése,
az előidéző okok feltárása
– család- és utógondozás biztosítása
– az egészségügyi és szociális ellátását,
valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése
– helyettes szülői hálózat szervezése.

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.


 

Az intézményben dolgozó családgondozók ügyfélfogadási rendje

Vass László (tel: 30/3167-750) intézményvezető, családgondozó ügyeleti ideje:

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat központi irodájában (Zalaszántó, Fő u. 3.) Kedd: 8.00 – 12.00 óráig Szerda: 8.00 – 16 óráig
minden csütörtökön 10.00 – 12.00 óra között az óvodában
kéthetente csütörtökön (páros hét) 8.00 – 10.00 óra között az Önkormányzat épületében
    Fonyóné Kocsis Anikó (tel: 30/955-7854) családsegítős családgondozó:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat központi irodájában (Zalaszántó, Fő u. 3.) ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13- 15 óráig Kedd: 8-12 óráig Szerda: 13-16 óráig Csütörtök: 8- 12 óráig
    Simon Valéria (tel: 30/9055074) családgondozó ügyeleti ideje:
minden kedden – és csütörtökön 10.00 – 12.00 óra között a Polgármesteri Hivatal épületében
minden pénteken 11.00 – 13.00 óra között az Önkormányzat épületében
minden szerdán 11.00 – 12.00 óra között a Polgármesteri Hivatalban 14.00 – 15.00 óra között az iskolában
     Polgárdi Szilvia Marietta (tel: 30/325-8122) családgondozó ügyeleti ideje:
  • Várvölgy
  • Karmacs
  • Vindornyafok és Vindornyaszőlős 

    
    Skip to content