Farkas Anna: 

Nemzeti összetartozás napja

Mindegy, hol vagy,
merre sodort az élet,
ha magyar vagy,
a hazaszeretet éltet.

Nemzeti összetartozás
napján szíved örül,
magyarnak ez varázs,
dicsőség – örökül!

Sorsod messze vitt,
de benned él a hit,
magyarságod őrzöd,
nem feleded ősöd!

Ma emlékezik szíved,
s drága Anya-földed.
Élt itt orosz, török,
magyarságunk örök!

Ha honvágy gyötör,
vagy magány rád tör,
vár téged a Haza,
nyitva áll kapuja!

Megemlékezik e napon
sok magyar szabadon.
Ősi honra emlékezünk,
Magyarország, szeretünk!


Skip to content