CTóth Zoltán szervezésében:

JÉZUSKERESÉS ZALASZÁNTÓN

2018. április 1-én,

HÚSVÉT VASÁRNAP HAJNALÁN

4 órakor a Zalaszántói templomtól.

Az alábbiakban a Zalai Hírlap 2017-es beszámolójából tájékozódhatnak a Jézuskeresésről.

Zalaszántó – Nagypénteket: Jézus kereszthalálát, nagyszombatot: sírba tételét, húsvétvasárnapot: föltámadását élték át vasárnap hajnalban a faluban, a Jézuskeresésen.

Hajdan szinte minden faluban szokás volt a Jézuskeresés: felidézték a Bibliában szereplő történetet: az asszonyok keresték Jézus sírját. A szertartás hagyománya a török korból ered, amikor sok település pap nélkül maradt és így tudták megünnepelni húsvétot, Jézus feltámadását. A zalaszántói pávakör néhány éve élesztette újra a régi hagyományt, s idén is útnak indultak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Hegedűs Ágoston

A templomnál elénekeltük az ősi énekeink közé tartozó Aranymiatyánkot, amely Jézus szenvedésének népi változata. Fáklyákkal indultunk a falu kis kápolnájához. Útközben fájdalmas éneket énekeltünk- gondolva a nagypéntekre, arra, hogy Jézust keresztre feszítették. A kápolnánál felhangzott a nagypénteki evangélium: beteljesedett, megtörtént a megváltás: Jézus meghalt a kereszten. A kápolnától a fájdalmas rózsafüzér titkait imádkoztuk, s a temetőbe érve felhangzott az evangéliumból az a rész, amikor húsvét vasárnap reggel az asszonyok megérkeztek a sírhoz és nem találták ott Jézust. A temetőből indultunk vissza a templomhoz, akkor már allelujás húsvéti énekeket énekeltünk: feltámadott Jézus – idézte fel C. Tóth Zoltán, a szertartás szervezője.

A Jézuskeresés végére megvirradt, majd régi szokás szerint kaláccsal, pálinkával kínálták egymást a résztvevők.

 

 A Jézuskeresés útvonalán, aki teheti, kérjük, helyezzen az ablakába gyertyát, ezzel is kifejezve a Húsvét fényének örömhírét.

Útvonal:  Római Katolikus templom- Fő út- Ádám utca- Zrínyi utca- Temető utca- Templom


Skip to content