Z a l a s z á n t ó i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l J e g y z ő j é t ő l
8353 Zalaszántó, Fő u. 50.
Tel/Fax: 83/370-001
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a hulladék lomtalanítási célú lerakására lehetőség van a településhez
legközelebb eső hulladék udvarában.
Hulladékudvar címe: Zalaszentgrót 0113 hrsz
Nyitva tartása: Csütörtök: 8,00-16,30 Péntek: 9,30-18,00 Szombat: 9,30-18,00
Az alábbi hulladékokat lehet beszállítani a hulladék udvarba:
Táblázat megtekinthető : Itt!!
Lakosság részére a hulladékudvarokban a hulladékok ingyenesen elhelyezhetők!
A hulladék beszállításnál kérem, vigyék magukkal utolsó negyedéves hulladékdíj befizetését
igazoló bizonylatát mivel a szolgáltató ellenőrizni fogja ezt.
Egyéb információkat a www.zalaispa.hu lakossági ügyfeleknek szóló felületen találhatnak.
Zalaszántó, 2017. június 7..
dr. Baranyai Roland s.k.
jegyző