Zalaszántó Község illetékességi területén szabályozott meghatározott időszakban (május 1.- és szeptember 31.) és időben a száraz kerti növényi hulladék elégetése TILOS! Aki, nem a rendeletben meghatározott időszakban égeti kerti hulladékát, vagy mást éget, eljárás alá vonható és bírságolható.

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások:

7.§ A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

  1. a) május 1- és szeptember 31 között kerti hulladékot éget,
  2. b) október 1-és április 30 közötti időszakban szombaton 8:00-12:00 és hétfő kivételével kerti hulladékot éget
  3. c) az égetést végző személy az égetés teljes időtartama alatt nem tartózkodik a helyszínen, a szükségesnél tovább végzi az égetést,
  4. d) kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget,
  5. e) vasárnap vagy ünnepnapon vagy 20:00 óra után végzi az égetést.

„2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000 Forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000 Forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amely ismételhető.”

Zalaszántó, 2015. augusztus 7.

Tisztelettel:

dr. Bodnár Attila aljegyző