Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában biztosított jogkörömben Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek ülését 2015. április 30. (csütörtök) 17.00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Zalaszántó, Pethő Kúria Fő u. 83-85

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester

2. 2014. évi zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester

3. Zalaszántó Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester

4. Szekér Jánosné vételi ajánlata
Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester

5. 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester

6. Kérdések, interpellációk

7.Egyebek

Zalaszántó, 2015. április 24.
Tisztelettel:

Dézsi Attila
Polgármester