Húsvét hajnalán 4 órakor Jézuskeresés lesz Zalaszántón.

A Zalaszántói Pávakör tagjai szeretettel várják mindazokat, akik fáklyákkal, gyertyákkal, imádkozva és énekelve a zalaszántói   templomtól elindulnak a húsvéti evangéliumban szereplő asszonyokkal együtt Jézus sírjához.

Régi hagyomány, népi ájtatosság volt, hogy a falvak lakói húsvét kora reggelén, még sötétben összegyűltek a templom előtt és felelevenítették a Szent Három nap eseményeit. Elzarándokoltak a falu díszes keresztjéhez, útközben énekelve kérték Isten irgalmát bűneik bocsánatára, majd a “díszes” keresztnél felhangzott a nagypénteki keresztre feszítés evangéliuma, és tovább haladtak a fájdalmas olvasó titkain elmélkedve a temetőbe, ahol szeretteik sírjára elhelyezték gyertyáikat és a temető kis harangjának megkondulásával és a nap felkeltével együtt új napra keltek, és a Feltámadt Krisztus dicsőítették.

A Jézus keresés végén Húsvéti kínálkodás lesz. Mindenki osztogathatja húsvéti kalácsát, pálinkáját, borát a résztvevők között. 

A Jézus keresés útvonalán, aki teheti, kérjük, helyezzen az ablakába gyertyát ezzel is kifejezve a Húsvét fényének örömhírét.

Az útvonal:  Római Katolikus templom, Fő út, Ádám utca, Zrínyi utca, Temető utca.